Reklama
 
Blog | Fatima Cvrčková

Otevřený dopis moderátorovi jisté veřejné diskuse

Vážený pane profesore, pane prezidente, obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem nikoli jako na státníka, ale jako na příslušníka akademického společenství, k němuž je mi rovněž ctí patřit, a především jako na moderátora semináře k 200. výročí narození Charlese Darwina, který pod názvem "Darwin a darwinismus - věda, nebo ideologie?" proběhl dne 20. dubna tohoto roku.



Seděla
jsem v publiku a přiznávám, že jsem se mírně nudila – většinu řečníků znám, a
tušila jsem, co od nich lze čekat. Zabývám se také biologií dost dlouho na to,
abych nebyla překvapena, že už nějakých sto let evoluční biologie není darwinismus, ač se jistě k svému
otci zakladateli hlásí. Možná proto, že přírodovědci si na –ismy obecně moc
nepotrpí, a ponechávají je ideologům. Asi naposled se v našich krajích o
darwinismu hojně mluvilo v době, kdy se dělil na zlý imperialistický
"sociální" a hodný "sovětský tvůrčí". My biologové se
posledních sto let zabýváme hlavně otázkou, nakolik současná (na Darwina
navazující) teorie evoluce dokáže vysvětlit (tedy: konzistentním vyprávěním
podložit, a v lepším případě dokonce predikovat) pozorované podobnosti mezi
organismy či šíření některých vlastností jedinců a způsobů chování v populacích,
popřípadě co je nutno s teorií udělat, aby to dokázala. Jedním z takových
větších zásahů bylo třeba začlenění genetiky.

Předpokládám, že ve Vašem oboru by tomu mohlo být
podobně: čím by se ekonomové zabývali, kdyby už měli jednou provždy hotovou teorii
všeho? Po zážitku z minulého pondělka si proto snad dokážu představit, jak by
se asi cítili nic netušící ekonomové dejme tomu na semináři v CEPu o teoretických
modelech světové ekonomické krize, kdyby poslední ze zvaných řečníků,
mimochodem profesí zcela mimo obor, vystoupil s kategorickým tvrzením, že za
krizi může spiknutí těch, kdo brání lidstvu nahlédnout známou pravdu, že všechno
zlo 20. století způsobili Židé. To se (snad) dosud nestalo; stalo se
"pouze" to, že v návaznosti na vystoupení čtyř přírodovědců
reprezentujících široké názorové spektrum v rámci vědecké komunity vystoupil
poslední ze zvaných řečníků, pan Petr Hájek, profesí spisovatel, novinář a
tiskový mluvčí, s kategorickým tvrzením, že za všechno zlo 20. století
může spiknutí těch, kdo prosazují bludné učení, že člověk pochází z opice. Své
vystoupení přitom podkládá především vyznáním víry (což však není argument
přípustný ve faktické odborné debatě), a dále agresivní, leč nikoli
informativní rétorikou a údajnými věcnými argumenty, které však nejsou nijak
doloženy a většinou ani doložitelné, hlavně pro nedostatek konkrétních údajů faktických
i citačních. V některých případech jsou dokonce dostupnými podklady snadno
vyvratitelné. Považuji proto za nezbytné u některých z nich se zastavit blíže
(kurzívou jsou citáty z Hájkova textu, plně dostupného na stránkách CEP )…

(Protože plný text dopisu se sem nevejde, najdete jej zde).

Reklama

 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama