Reklama
 
Blog | Fatima Cvrčková

Jak se kdo ptá…

...takovou odpověď dostane.

Někdy kolem roku 1995 se jistého stařičkého, váženého pana profesora jakási oficiální návštěva – nevím, zda americká, či unijní – zeptala, jak že je to na našich vysokých školách se sexuálním obtěžováním.

Teď prý se ptají i badatelé z FHS UK; ale z toho, co o jejich výzkumu píše server Novinky, není zcela jasné, zda se tázali jen studentek, nebo i pedagogů, a vypadá to skoro jen na ty první.


Škoda. Pan profesor tehdy odpověděl:
"Je to hrůza. Ať dělám co dělám, žádná mne nechce obtěžovat."

Reklama


Možná by tento výrok autoři průzkumu také vyhodnotili jako nevhodnou poznámku…