Reklama
 
Blog | Fatima Cvrčková

Qual der Wahl, čili muka volby

Nemusí to být hned zrovna parlament; stačí, když jde o to, co máte na talíři.

Ptáci prý dávají přednost konvenčně pěstované potravě před „bio“ či „ekologicky“ pěstovanými plodinami. Potud vědecky podložená fakta. Zbytek už jsou – nikoli nepodjaté – interpretace, z nichž jest nám volit.

Jsou „biopotraviny“ natolik nezdravé, například plné plísní, a ptáci natolik prozíraví, že to poznají? Nebo jsou „chemií vyhnané“ konvenční plodiny tak šťavnaté a chutné, že hloupý pták prostě neodolá, protože neví, co je pro něho doopravdy dobré?

Nabídněte předškolákovi bonbon a ředkvičku: co si asi vybere?

Reklama